Ontstaan Judo

JUDOSCHOOL-GERAARDSBERGEN

Jigoro Kano (Japan 1860-1938) is de grondlegger van het judo.

 

-Kano, een hoogleraar filosofie, beoefende ter zelfverdediging het oude jiujitsu.

Gaandeweg kreeg hij onvrede met de ruwe en gevaarlijke technieken die bij jiujitsu werden toegepast.

Hij selecteerde een aantal technieken om de tegenstander uit te schakelen zonder deze daarbij ernstig te verwonden.

Dit werd de basis van het judo.

Letterlijk vertaald betekent ju (zacht) en do (weg). De zachte weg dus,

waarbij het woord do (weg) ook wel staat voor levenspad, omdat judo van oorsprong meer is dan alleen een sport.

 

 

 

                                                   

 

In 1882 opende Kano in Tokio de allereerste judoschool, de Kodokan.

Behalve een training van het lichaam was voor Kano ook de training van de geest een primair doel.

Zijn filosofie wordt gekenmerkt door twee begrippen,

die beide via de sport hun uitwerking kunnen hebben op het functioneren in de maatschappij:

1.Maximale effectiviteit met minimale inzet:

wat een persoon doet, moet met optimale inzet van geestelijke en lichamelijke energie gebeuren.

In het judo leert men de kracht van de tegenstander te gebruiken om hem ten val te brengen

(als b.v. als de ander hard tegen je duwt, is het onzin om hard terug te gaan duwen.

Beter is het dan om op het juiste moment snel opzij te stappen en hem door zijn eigen kracht ten val te brengen).

In het leven is dit het principe van de juiste dingen doen op het juiste moment.

 

2. Wederzijds profijt en welbevinden: 

de spelers dienen respect te hebben voor zichzelf en voor anderen.

Bij het beoefenen van het judo leren ze samen te werken om zich de vaardigheden eigen te maken.

Zonder tegenstander om mee te judoën kan men de sport immers niet leren;

men werpt zelf en wordt op zijn beurt geworpen.

Deze opvatting van samenwerkend leren is ook in andere gebieden van het leven van toepassing.

Kano overleed op 77-jarige leeftijd aan boord van een stoomschip.De officiële doodsoorzaak was longontsteking, maar er zijn ook aanwijzingen dat Kano werd vergiftigd. De Japanse regering wilde de Kodokan omzetten in een militaire academie. Kano was hier echter fel tegen. Enkele weken na zijn dood zette de regering haar plan alsnog door. De Kodokan als instituut bestaat nog steeds.

Hij verkreeg postuum de hoogste graad, de 12e dan (een brede witte band).

Deze graad is exclusief voorbehouden aan de grondlegger van het judo.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved 2010-2020  Luc Poelaert

JUDOSCHOOL-GERAARDSBERGEN